Вход

Кандидатстването за стипендията за младшите членове на Европейското сдружение по детска отоларингология вече стартира.

За стипендията могат да кандидатстват стажанти по отоларингология от цяла Европа, които имат интерес към педиатричната отоларингология. От стипендията могат да се възползват тези, които все още не са станали специалисти по отоларингология и които все още не са държали FRCS/FEBE-ORLHNS или еквивалентен на него изпит.

Задължително условие е кандидатът да е член на Европейското сдружение по детска оториноларингология (https://www.espo.eu.com/).

 

Курсът ще се проведе в рамките на 2 дни и включва интерактивни лекции и панелни дискусии от британски експерти. Участниците ще получат цялостна картина на актуалните тенденции в педиатричната УНГ теория и практика.

 

Стипендията покрива таксата за участие в курса и допълнителна субсидия за пътуване до 500 евро.

 

Можете да изтеглите формуляра за кандидатстване тук и да го попълните по електронен път.

Изпратете заедно с прикачено CV (максимум 4 страници) на espo.juniors@googlemail.com

 

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 20 януари 2020 г. Успех!