Login

Curious

Обновление педиатрических риносинуситовRead More

ESPO 2018, Стокхолм, Швеция

ESPO 2018, Стокхолм, Швеция

Read More

ПРОТОКОЛ-АЛГОРИТЪМ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА      ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ” ЕАД СОФИЯ   СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ   Утвърждавам: Изпълнителен Директор   ...

Read More

Алгоритъм за поведение

АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯТА Аврамов Т.1, Вичева Д.3,Тодоров Сп.1, Костадинов Д.2 , Цолов Ц.1 ...

Read More

ПРОТОКОЛ-АЛГОРИТЪМ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА      ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ” ЕАД СОФИЯ   СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ   Утвърждавам: Изпълнителен Директор ПРОТОКОЛ-АЛГОРИТЪМ ...

Read More

ПРОТОКОЛ-АЛГОРИТЪМ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА      ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ” ЕАД СОФИЯ   СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ   Утвърждавам: Изпълнителен Директор   ...

Read More