Вход

21 февруари 2020 г.

Зала „Марица“
Сесия 1
Европейско Сдружение
по Детска ОРЛ*
Модератори:
Мариана Мурджева, Пенка Переновска
14:00 – 18:30 Регистрация
15:30 – 16:00 Коктейл „Добре дошли“
16:00 – 16:30 Откриване на конференцията
16:30 – 16:50 Мартин Бейли*
Детска Оториноларингология: Минало, Настояще и Бъдеще
16:50 – 17:10 Реймънд Кларк*
УНГ спешности у децата
17:10 – 17:30 Анн Хермансън*
Внимателно изкачване при остър среден отит
17:30 – 17:50 Георге Йованеску*
Среден отит при децата – единство в многообразието?
Сесия 2
Терапевтичен избор при лечението на детските УНГ заболявания
Модератори:
Румен Бенчев, Тоню Шмилев УНГ заболявания
17:50 – 18:10 Найден Петров
(Фарма Трейд – сребърен спонсор) Съвременен подход в лечението на алергичните заболявания
18:10 – 18:20 Даниела Авджиева
(Фирмена презентация – Такеда) Рецидивиращи отити, хроничен ринит, причината може да е Синдром на Хънтър“
18:20 – 18:50 Диляна Вичева
(Берлин Хими – сребърен спонсор) Предизвикателството на „течащия“ нос
18:50 – 19:00 Найден Петров
(Фирмена презентация – Фарма Селект) ТЕНОРОС – Моите най-интересни клинични случаи…
19:00 – 19:10 Асен Куцаров, Сава Огнянов
(Фирмена презентация – Полфарма)
S. Aureus инфекции на ГДП
20:00 ВЕЧЕРЯ

22 февруари 2020 г.

Зала „Тракия“ Сесия 3
Гостува
МЦ „Инспиро“
Модератори:
Коста Костов, Соня Върбанова
08:00 – 08:30 Петър Чипев, Филип Алексиев
Нарушения на съня в детска възраст
08:30 – 09:00 Ирен Цочева
Вторични причини за нарушения на съня при деца – поглед на педиатъра
Сесия 4
Важни акценти в детската ОРЛ
Модератори:
Валентин Стоянов, Петко Минчев
09:00 – 09:15 Тоню Шмилев
Рецидивираща респираторна папилотоза в детска възраст
09:15 – 09:30 Миглена Георгиева
Многоликият Янус – образът на ГЕРБ в детска възраст
09:30 – 09:40 Кремена Атанасова
(Фирмена презентация – Борола) Imunobor Protect – орофарингеален аналгетик и протектор. Нови данни.
Сесия 5
Нови тенденции на лечение срещу антибиотичната резистентност
Модератори:
Илиан Дойков, Миглена Георгиева
09:40 – 10:00 Мариана Мурджева, Андреана Ангелова,
Гергана Ленгерова, Йордан Калчев
Съвременни възможности за бърза микробиологична диагностика на респираторни инфекции в детска възраст
10:00 – 10:50 Цинабсин симпозиум – Алпен Фарма
(Платинен спонсор)
Лектори: Олег Мелников, Слободан Савович, Нонна Петрова
10:50 – 11:00 Диляна Вичева
(Фирмена презентация – Нобел фарма) Правилен избор на антибиотик при детски инфекции на ГДП
11:00 – 11:30 КАФЕ-ПАУЗА
Сесия 6
Трудни дихателни пътища в детската възраст*
Модератори:
Николай Сапунджиев, Димитър Пазарджиклиев
11:30 – 11:45 Мартин Бейли*
Еволюция на хурургията на детските въздушно – дихателни пътища
11:45 – 12:00 Реймънд Кларк*
Трахеотомия при децата
Кръгла маса
Кохлеарната имплантация в България: настояще и бъдеще
Водещ:
Венцислав Цветков
12:00 – 13:10 Участници: Венцислав Цветков, Диана Попова, Петър Руев, Дончо Дончев, Теодора Димитрова, Соня Върбанова
13:10 – 13:30 Юри Газиев
(Фирмена презентация Неофарм – сребърен спонсор)
Антибиотичната терапия – медал с две страни
Синкванон – пробиотикът за антибиотична терапия
13:30 – 14:30 ОБЯД
Сесия 7
Единство в многообразната детска ОРЛ
Модератори:
Александър Вълков, Ваня Недкова
14:30 – 14:45 Пенка Переновска
Диагностично-терапевтичен подход при синдрома на „неподвижните цилии“
14:45 – 15:00 Цоло Цолов
Спешни състояния при деца с чужди тела – дългогодишна екипност и традиция
15:00 – 15:15 Николай Сапунджиев
Субглотисни хемангиоми в детската възраст
15:15 – 15:30 Тод Попов
Избягване на алергени като профилактика на алергичен ринит: печеливши стратегии при децата
15:30 – 15:45 Ваня Маневска
Изменения в зъбно-челюстния апарат впоследствие нарушената дихателна функция
15:45 – 16:00 Мариана Стойчева
Инфекциозната мононуклеоза – позната и непозната
16:00 – 16:10 Валентин Стоянов, Цв. Григорова, Д. Петков
Прободно нараняване на меките тъкани на лицето
16:10 – 16:20 Любена Андонова
( Фирмена презентация – Ди Ем Джи)
Рецидивиращи бактериални инфекции на горните дихателни пътища /ГДП/ – можем ли да намалим приемите на антибиотици?
16:20 – 16:30 Диляна Вичева
(Фирмена презентация – Ведра Интернешънъл)
Архимедова спирала в приложението на екстракта от прополис в оториноларингологичната практика
16:30 – 17:00 КАФЕ-ПАУЗА
Сесия 8
Разни
Модератори:
Петър Русев, Ралица Георгиева
17:00 – 17:10 Елена Петкова
(Фирмена презентация – Стада)
Лечение с назални кортикостероиди в детска възраст – често задавани въпроси
17:10 – 17:25 Христо Шипков
Незабавна реконструкция на носа след наранявания при деца с ламба: показания и алгоритъм
17:25 – 17:35 Магдалина Мирчева
(Фирмена презентация – ГлаксоСмитКлайн)
Synflorix в схема 2+1. Как измерваме успеха на PCV ваксините?
17:35 – 17:45 Диляна Вичева
Епистаксис в детската възраст – поведение в амбулаторна и клинична обстановка
17:45 – 18:00 Диана Попова
Слухови проблеми в ранна детска възраст
18:00 – 18:15 Венелин Маринов, Соня Върбанова
Анализ на преминалите лица до 18 години през СУНГ – на УМБАЛ “Царица Йоанна- ИСУЛ“ за 2019 г.
18:15 – 18:30 Борис Духленски, Александър Вълков, Стефан Мирчев, Цветомир Стоянов, Кремена Кючукова-Казанджиева, Георги Николов, Юлия Тодорова Донева, Цветан Младенов
Нашият опит в прилагането на коблатор – асистирана тонзилектомия като алтернативен метод за хирургично лечение на хроничен тонзилит и обструктивен синдром при деца и възрастни: сравнително проучване при 80 пациенти
18:30 – 18:45 Стефан Мирчев
Мозъчен абсцес при дете.
Демонстриране на възможностите на визуализираща маса „Sectra”
19:00 Закриване на конференцията
20:00 ГАЛА-ВЕЧЕРЯ
Групова снимка на участниците

23 февруари 2020 г.

Отпътуване на участниците

* Лекцията ще е на английски език без симултантен превод

** За отброяване на точно време на презентациите ще има таймер, който ще следи за спазване последавателността на научната програма

ВАЖНО! Поради запълненият капацитет на ресторанта няма възможност за изхранване на придружители.

Постерна сесия (22 февруари 2020 г.)

Време за представяне: 14:30 – 15:30

Научно Жури: Диана Попова, Валентин Стоянов, Венцислав Цветков,

Илиан Дойков, Диляна Вичева

  1. Али Али: Клиничен случай на двустранен мастоидит
  2. Таниел Минков, Димитър Пазарджиклиев, Илиан Дойков, Диляна Вичева: Висок югуларен булб – клиничен случай и преглед на литературата
  1. Денис Милков, Димитър Пазарджиклиев, Илиан Дойков, Диляна Вичева: Хидатидна киста на пода на устната кухина
  1. Денис Милков, Таня Китова, Бехир Зуауи, Езедин Сфар, Даленда Шъли, Сухир Бузгенда, Сумеа-Сиала Гейжи: Отоцефалия