Вход

Регистрация за членство в БСДО

За да станете член на Българското сдружение по Детска оториноларингология, моля попълнете регистрационната форма по-долу. След разглеждане от страна на Управителния съвет на Сдружението ще бъдете информирани дали сте одобрен за член на БСДО.

Одобрението за членство е съгласно критериите за членство, изложени по-долу.

Важно! Моля, изчакайте отговор дали Вашата кандидатура е одобрена, преди да заплатите членството си в Българското Сдружение по Детска Оториноларингология. Без получено потвърждение за одобрение, независимо от платената такса, членството се счита за невалидно!

Таксата за членство в БСДО за 1 година е на стойност 29 лв. (15 Euro)
Таксата за членство важи до 31 януари на следващата календарна година. Вече регистрирани, членовете трябва да заплатят таксата за предстоящата година най-късно до 31 януари на всяка календарна година. В случай, че този срок бъде изпуснат, членството автоматично ще бъде преустановено.

За Млади членове на БСДО
 Аз съм Млад член на възраст под 35 г.
Съгласен съм с условията за ползване.