Вход

Българското сдружение по детска оториноларингология

е учредено на 21.03.2017 г. в гр. Пловдив.

Сдружението има следните  цели:

Членството в БСДО дава възможност за:

  • • Подпомагане развитието, лечението и диагностиката на оториноларингологията и детската оториноларингология в България.
  • • Популяризиране и съдействие развитието на лечението на оториноларигологичните и детските заболявания в съответствие с последните достижения на световната медицина.
  • • Спомагане за развитието и повишаването на професионалната квалификация на българските оториноларинголози, педиатри, неонатолози, общопрактикуващи лекари.
  • • Защита на професионалните и социални интереси на българските специалисти в областта на оториноларингологията.
  • • Подкрепа, развитие и реализация на млади специалисти в областта на детската оториноларингология.
  • • Създаване на предпоставки за развитие и популяризиране на последните достижения на диагностиката и лечението в областта на отоларингологията и детската оториноларингология.
  • • Сътрудничество с други професионални медицински и фармацевтични организации в страната и чужбина.
  • • Развитие на творческата и научната дейност в областта на отоларингологията и детската оториноларингология.
 • • Участие в срещи, семинари, конференции, конгреси, симпозиуми и други научни прояви в страната и чужбина.
 • • Организиране на местни, национални и международни срещи, конгреси, конференции, симпозиуми.
 • • Организиране и участие в обучителни курсове и практики в областта на оториноларингологията и детската оториноларинголгия.
 • • Издаване на научни трудове в областта на оториноларингологията и детската оториноларингология.
 • • Осъществяване и на други дейности, които не противоречат на закона и Устава и са свързани с целите на Сдружението.
 • • Всеки член е длъжен: Да участва активно в осъществяването на целите на Сдружението и да заплаща членския си внос.
 • • Приемането на нов член се приема от Управителя на Сдружението, въз основа на писмена молба, с изрично заявление от кандидата, че приема целите на Сдружението.

 

БСДО е създадено по директива на Европейското сдружение по детска оториноларингология (ЕСДО).

Членство в ESPO: https://www.espo.eu.com/membership/

Членство в ESPO Juniors: https://www.espo.eu.com/espo-juniors/

История на Европейското сдружение по детска оториноларингология (ЕСДО/ESPO)

от Мартин Бейли

Мартин Бейли, Главен секретар на ЕСДО, разказва историята на дружеството, което насърчава и подкрепя развитието на педиатричната отоларингология в Европа.

В началото на 50-те години пионерите в детската оториноларингология в европейски страни като Полша, Унгария, Чехословакия, Великобритания и Франция обединиха своите професионални усилия. Най-малко четири медицински специалности – общопрактикуващи лекари, педиатри, отоларинголози и детски отоларинголози, бяха (и все още са) свързани в три нива на медицинска помощ: първична, вторична и трето ниво. По това време имаше очевидни различия между отделните държави в нивото на предоставената медицинска помощ и това се отразяваше върху броя на педиатрите отоларинголози, практикуващи във всяка страна.

През 1968 г. малка група детски отоларинголози в Италия (Карло Гати Манацини, Ренато Фиор и Джулио Песталоза) поеха инициативата да организират конференция в Сирмионе, за да споделят своя опит и да обсъдят потенциални нововъведения в медицината.

Европейска работна група по детска оториноларингология 

През 1977 г. се проведе втора среща, организирана от същата група: официален 1-ви Световен конгрес по педиатрична оториналорингология. В края на това събитие беше създадена Европейската работна група по детска оториноларингология (ЕРГДО/ EWGPO).

След конференцията Робърт Прейси (който беше неин председател), Джулио Песталоза и Робърт Рубен решиха да започнат издаването на нови специализираноа списание – „Международния журнал по детската оториноларингология” (International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology). Докладите на база на презентациите на конференцията бяха публикувани в първите 2 издания на списанието. Под ръководството на определения за главен редактор Робърт Рубен, списанието се  превърна в значимо средище за „концентриране и разпространяване на информация относно профилактиката, лечението и грижите за оториноларингологичните нарушения при кърмачета и деца“.

През следващите години срещите на ЕРГДО се провеждаха редовно в различни страни, като местните председатели бяха:

1979 г. Варшава, Полша (Ян Даниелевич, Ева Косовска)

1982 Бат, Великобритания (Робърт Прайси, Джон Еванс)

1984 Шеврос (Париж), Франция (Филип Нарси)

1986 г. Егер, Унгария (Йено Хиршберг, Золтан Лабас)

1987 Ниймеген, Холандия (Кор Кременс)

1988 Париж, Франция (Жак Дено)

1990 г. Гент, Белгия (Пол ван Ковенбергe)

1992 г. Сирмионе, Италия (Ренато Фиор, Джулио Песталоза)

1993 Ерусалим, Израел (Якоб Шаде)

1994 г. Ротердам, Холандия (Карел Верворд и Йети Верворд -Верхоф)

 

ЕСДО

В края на срещата в Ротердам председателят на Конгреса Карл Верворд представи пред Общото събрание предложение за преобразуване на работната група в официално дружество с предложен устав и това беше прието с единодушие. Името бе променено на Европейска асоциация по детска оториноларингология (ЕСДО) и уставът бе ратифициран от нотариус в Ротердам през 1997 г. Първият официален Управителен съвет на ЕСДО включваше Карл Верводер (председател); Ренато Фоа (генерален секретар); Кор Кременс (Ковчежник); Пол ван Ковенберг (бивш председател); Пека Карма (избран председател); и Йети Верворд-Верхоф, (представител на членовете).

Цели и устав на ЕСДО

ЕСДО е организация с нестопанска цел, която извършва само благотворителни, научни, обучителни и образователни дейности.

Основната цел на ЕСДО (Устав, член 3) е да насърчава качеството на оториноларингологичната медицинска помощ за деца чрез:

 • Улесняване на разпространението на знания.
 • Улесняване на научната комуникация и сътрудничество между членовете и между различните специалности при лечението на оториноларингологични нарушения при деца.
 • Подкрепа и популяризиране на клинични и основни изследвания.
 • Организиране на срещи, на които всички заинтересовани от педиатрични УНГ-болести да могат да обсъждат клиничната практика и да представят научни статии.
 • Насърчаване на стандартите за професионална практика.
 • Насърчаване на обучението на оториноларинголозите, които се занимават с диагностика и лечение на деца.

Управителният съвет е ръководният орган на ЕСДО (член 12 от Устава). Членовете се предлагат от национални УНГ или педиатрични УНГ дружества в Европа и всяка страна може да има двама представители. Страни извън Европа могат да бъдат представени в съвета от делегати за връзка. Първите избрани делегати бяха Робин Котън (САЩ), Кимитака Кага (Япония), Аяй Котари (Индия) и Таня Сих (Бразилия). Днес делегатите за връзка включват представители на петте други регионални дружества на детски оториноларинголози по целия свят:

 • ANZSPO (Австралийско и новозеландско дружество по детска оториноларингология – АНДДО)
 • APOG (Азиатско-тихоокеанска група за детска отоларингология – АТГДО)
 • ASPO (Американското дружество по детска ороларингология – АДДО)
 • IAPO (Интерамериканската асоциация по детска оториноларингология – ИААДО)
 • PENTAFRICA (Африканска педиатрична УНГ общност – АПУНГО)

През 2006 г. бяха направени леки промени в устава и, най-важното, беше премахнато първоначалното разграничение между  конференции и основни конгреси (проведени последователно). Впоследствие уставът бе актуализиран отново през 2011 г. и  през 2018 г., когато дружеството нарасна и разшири дейността си.

„Следващият конгрес ще се проведе в Марсилия (23-26 май 2020 г.) под председателството на Жан-Мишел Триглиа, на тема „Трансфери, мостове и граници в педиатричната оториноларингология.”

Конгреси на ЕСДО/ESPO

След 1994 конференции и конгреси се проведоха в:

1996 Сиена, Италия (Десидерио Пасали, Луиза Белуси)

1998 Хелзинки, Финландия (Пека Карма)

2001 г. Грац, Австрия (Хайнц Щамбергер)

2002 г. Оксфорд, Великобритания (Джон Греъм, Крис Рейн, Мартин Бейли)

2004 Атина, Гърция (Никола Симаско, Томас Николопулос)

2006 Париж, Франция (Ноел Гарабедян, Жан-Мишел Триглиа, Патрик Фроелич, Франсоа Деноел)

2008 г. Будапеща, Унгария (Габор Катона, Золтан Фаркас)

2010 г. Памплона, Испания (Хавиер Сервера, Мануел Манрике)

2012 Амстердам, Холандия (Ан Шилдер, Ханс Хоув, Марушка Роувърс)

2014 Дъблин, Ирландия (Джон Ръсел)

2016 Лисабон, Португалия (Жорже Спрайтли, Луиза Монтейро)

2018 Стокхолм, Швеция (Ан Хермансон, Георгиос Папациамос, Ричард Куйленщаерна)

 

Броят на участниците в конференциите непрекъснато нараства от около 70 през 1984 г. (Шервес, Париж) до повече от 1500 на конгреса в Стокхолм през 2018 г. Това е най-голямата педиатрична оториноларингологична среща в света, която се провежда в Европа на всеки две години, но с лектори и делегати от цял свят. Следващият конгрес ще се проведе в Марсилия (23-26 май 2020 г.) под председателството на Жан-Мишел Триглиа, на тема „Трансфери, мостове и граници в педиатричната оториноларингология“ (www.ЕСДО/ESPO-2020.org).

„Броят на участниците непрекъснато нараства – от около 70 през 1984 г. на повече от 1500 през 2018 г.“

Членство в ЕСДО

Отоларинголозите, други медицински специалисти и делегатите, които не са медицински специалисти и имат висок интерес към грижите за деца с УНГ нарушения и заболявания, имат право на членство и са добре дошли да участват на конгреси, срещи и програми за обучение. Понастоящем имаме членове от 51 държави по света, като част от тях могат да се присъединят към ЕСДО онлайн на

www.ЕСДО/ESPO.eu.com/membership/join-us

– членството предоставя значителна отстъпка от таксата за регистрация за конгресите на ЕСДО!