Вход

4-та Педиатрична оториноларингологична
конференция с международно участие

12-14 март 2021 г.
Конгресен център „Пампорово“

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ ONLINE

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ ONLINE (заплаща се индивидуално от лекарите) – 50 лв.:

  • Достъп до програмата чрез стрийминг на сесиите на живо
  • Електронен сертификат за участие
  • Електронни конферентни материали

 

   РЕГИСТРАЦИОНИ ТАКСИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ (срещу представен документ)

  • Регистрационна такса за участие online – безплатно

РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИОННАTA ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ ONLINE се заплаща се индивидуално от лекарите и не може да бъде заплатена от спонсорираща фирма. В случай на неспазване на това изискване, сумата ще бъде върната и участникът няма да има право на участие.


Съгласен съм с условията за ползване на сайта